/
  ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ » DEPREM SIGORTASI

  Deprem Sigortası

  Depremlerde oluşabilecek bina hasarlarınızı DASK güvence altına alıyor.
   
  587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.
   
  AXA SİGORTA Evim Sigortası'yla aklınıza gelebilecek her şey güvence altına alıyor.
   
  Teminatın Kapsamı Nelerdir?
   
  Zorunlu Deprem Sigortası ile;
   
  Depremin
  Deprem sonucu yangının
  Deprem sonucu infilakın
  Deprem sonucu yer kaymasının
  sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
   
  Azami Teminat Limiti Nedir?
   
  DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 120 Bin TL olarak belirlenmiştir.
   
  Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır.
   
  Primleri Nasıl Hesaplarız?
   
  Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın. 
  Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:
   
  Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
  Binanın yapı tarzı,
  Meskenin brüt yüzölçümü.
  Daha Detaylı Bilgi almak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu sayfasını "www.dask.gov.tr" adresinden